گشتی در دانشگاه BTH سوئد-قسمت دوم

۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۹:۵۴:۰۹دانشگاه های سوئد, عمومی, ویدئو, ویدیوی سوئد|