مهاجرین در دانمارک بیش از نیمی از شغل های جدید را از آن خود کرده اند

مهاجرین در دانمارک بیش از نیمی از شغل های جدید را از آن خود کرده اند

براساس آنالیز جدید مهاجرین نسبت به دانمارکی ها شغل های جدید را بهتر می توانند بگیرند. از بین ۴۱،۳۸۱ شغل جدید که در بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ ایجاد شد، ۲۵،۸۷۲ نفر غیر دانمارکی و ۱۵،۵۰۹ نفر دانمارکی در این شغل ها استخدام شدند. در واقع شرایط استخدام در دانمارک برای دانمارکی و غیر دانمارکی برابر است و براساس شایستگی و توانایی فرد صورت می پذیرد. یکی از مقامات کاریابی در دانمارک در این باره می گوید: این موفقیت غیر دانمارکی ها به علت توانایی بالای مهاجرین و فرزندان آنهاست، در نتیجه راحتتر کار پیدا می کنند. البته این مساله دانمارکی های بیکار را تحت فشار پیدا کردن کار قرار می دهد و بین خارجی ها و دانمارکی ها رقابت ایجاد کرده است.

اخذ پذيرش و ويزا براي كشور دانمارك تضميني ، بدون مدرك زبان ، با داشتن سطح زبان در حد روزمره
-پذيرش دانشگاه با مدرك ديپلم بدون پيش دانشگاهي بدون مدرك زبان (سطح زبان در حد روزمره باشد)
-تمام ليسانسه هاي در هر رشته اي مي توانند در رشته ي ام بي اي مقطع ارشد در كشور دانمارك ادامه تحصيل دهند. طول دوره ١/٥ تا ٢ سال و با هزينه ي ١٠٠ هزار كرون ( براي كل دوره ) حدودا معادل ٥٠ ميليون تومان مي باشد. براي اين دوره نياز به مدرك زبان نيست ولي دانش زبان شما بايد در حد روزمره باشد.