مهاجرین در دانمارک بیش از نیمی از شغل های جدید را از آن خود کرده اند

۱۳۹۵/۶/۶ ۱۱:۲۴:۲۶دانمارک, عمومی|