مهاجرین در دانمارک بیش از نیمی از شغل های جدید را از آن خود کرده اند

مهاجرین در دانمارک بیش از نیمی از شغل های جدید را از آن خود کرده اند

براساس آنالیز جدید مهاجرین نسبت به دانمارکی ها شغل های جدید را بهتر می توانند بگیرند. از بین ۴۱،۳۸۱ شغل جدید که در بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ ایجاد شد، ۲۵،۸۷۲ نفر غیر دانمارکی و ۱۵،۵۰۹ نفر دانمارکی در این شغل ها استخدام شدند. در واقع شرایط استخدام در دانمارک برای دانمارکی و غیر دانمارکی برابر است و براساس شایستگی و توانایی فرد صورت می پذیرد. یکی از مقامات کاریابی در دانمارک در این باره می گوید: این موفقیت غیر دانمارکی ها به علت توانایی بالای مهاجرین و فرزندان آنهاست، در نتیجه راحتتر کار پیدا می کنند. البته این مساله دانمارکی های بیکار را تحت فشار پیدا کردن کار قرار می دهد و بین خارجی ها و دانمارکی ها رقابت ایجاد کرده است.

اخذ پذیرش و ویزا برای کشور دانمارک تضمینی ، بدون مدرک زبان ، با داشتن سطح زبان در حد روزمره
-پذیرش دانشگاه با مدرک دیپلم بدون پیش دانشگاهی بدون مدرک زبان (سطح زبان در حد روزمره باشد)
-تمام لیسانسه های در هر رشته ای می توانند در رشته ی ام بی ای مقطع ارشد در کشور دانمارک ادامه تحصیل دهند. طول دوره ١/۵ تا ٢ سال و با هزینه ی ١٠٠ هزار کرون ( برای کل دوره ) حدودا معادل ۵٠ میلیون تومان می باشد. برای این دوره نیاز به مدرک زبان نیست ولی دانش زبان شما باید در حد روزمره باشد.