نمونه ای از ویزای استیک سوئد کورس زبان ترم ژانویه ۲۰۱۷

ضمن تبریک به دوستانی که تایید ویزای دانشجویی ترم ژانویه برای کورس زبان سوئد را دریافت کرده اند، با توجه به اینکه در حال حاضر کارت های اقامت بعد از شروع کلاسها به سفارت می رسند لذا تصمیم سفارت سوئد بر این اساس قرار گرفته که ویزای شینگن نوع D را برای دانشجو صادر نماید تا به موقع به کلاس های این ترم خود برسد. چنانچه دانشجو همراه داشته باشد باید وکالتی به همراه خود در سفارت سوئد در ایران بدهد تا کارت اقامت دانشجو را به همراه وی بدهند. در غیر اینصورت دانشجو کارت اقامت خود را پس از ورود این به کشور از اداره مهاجرت در سوئد دریافت خواهد کرد.

کورس زبان سوئد

کورس زبان سوئد

ویزای دانشجویی سوئد

ویزای دانشجویی سوئد