گام اول مهاجرت به کانادا ، ارزیابی دقیق شرایط شما توسط کارشناسان و ارائه بهترین، سریعترین و مطمئن ترین راهکار به شماس

با پر کردن فرم ارزیابی کانادا کارشناسان ما ظرف 72 ساعت با شما تماس میگیرند

 

 


مشمولحین خدمتمعافیتپایان خدمت


دیپلمپیش دانشگاهیفوق دیپلملیسانسفوق لیسانسدکتری


مجردمتاهلدیپلمپیش دانشگاهیفوق دیپلملیسانسفوق لیسانسدکتری


تافل، آیلتس، pte، B1 و....ضعیف،متوسط، خوب، عالی
گوگلاینستاگراملینکدینتلگراممعرفی دوستان