طبق آمار اعلام شده نرخ خالی شدن مشاغل کانادا در سه ماهه دوم سال 2021 بالاترین میزان ثبت شده بوده است.

نرخ شغل های خالی نشان دهنده تعداد موقعیت های خالی به عنوان بخشی از همه مشاغل موجود، خالی و اشغال شده است. بین ماه های آوریل و ژوئن، نرخ خالی شدن مشاغل در کانادا 4.6 درصد بود که بالاترین میزان از زمان ارائه داده های قابل مقایسه در سال 2015 است.

 

موقعیت های شغلی خالی فراوان در کانادا در سال ۲۰۲۱

 

منبع:‌ www.cicnews.com