بانک مرکزی سوئد در بیانه ای مطبوعاتی از شهروندان خواست در اسرع وقت نسبت به تعویض اسکناس های قدیمی خود اقدام کنند.

این بانک در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ اسکناس های کرون طرح قدیم به ارزش کلی ۸۸ میلیارد کرون را از اعتبار ساقط و تعویض نمود اما بر اساس جدیدترین برآورد کماکان هشت درصد اسکناس طرح قدیم به ارزش ۵.۵ میلیارد کرون تعویض نشده است.

افزایش هزینه تعویض اسکناس های قدیمی در سوئد

در حال حاضر هزینه درخواست تعویض اسکناس ۱۰۰ کرون به ازای هر تقاضا است اما از اول اکتبر سال جاری به ۲۰۰ کرون افزایش خواهد یافت.

منبع: riksbank