نخست‌ وزیر بوریس جانسون، در راستای سیاست های بریتانیا که به رهبری تلاش‌های جهانی برای بهبود دسترسی دختران به آموزش در کشورهای در حال توسعه ادامه می‌دهد، یک شراکت تجاری جدید ۲۰ میلیون پوندی راه‌اندازی کرد. حتی قبل از همه‌گیری کووید-19، میلیون‌ها کودک به مدرسه دسترسی نداشتند – و دختران خانواده‌های محروم به ویژه در معرض از دست دادن فرصت تحصیل هستند چه به علت فقر یا تعصب.

 

تخصیص 20 میلیون پوند به آموزش دختران در کشورهای در حال توسعه

 

منبع: www.gov.uk