مسئولان فوتبال دانمارک تصمیم از پیش اعلام شده خود را برای بازگشایی استادیوم‌های فوتبال به روی تعدادی بیشتر از تماشاگران اجرایی کردند. تماشاگران دانمارکی اجازه یافتند بیش از سقف پانصد نفری تعیین شده در استادیوم کپنهاگ حضور یابند و به تماشای دربی پایتخت بنشینند.

بازگشت تماشاگران فوتبال به استادیوم‌ها در دانمارک

دیدار دو تیم بروندبی با اف سی کپنهاگ با حضور ۳ هزار تماشاگر پرشور برگزار شد این در حالیست که ورزشگاه محل برگزاری این مسابقه گنجایش پذیرش ۲۸ هزار نفر را داشت.

منبع: the local