انباری که در عمق 130 متری کوه، بین یخچال های طبیعی در مجمع الجزایر Svalbard در شمال نروژ ساخته شده به عنوان کشتی نوح در یک فاجعه جهانی عمل خواهد کرد. در مجمع الجزایر Svalbard در نروژ ، تقریبا یک کشتی نوح در یخ وجود دارد. در این انبار بذرهای کلیه گیاهان مهم جهان نگهداری می شود. هدف از ساخت انبار جهانی بذر، تأمین امنیت بذرهای مهم در برابر جنگ و فاجعه طبیعی است. با این حال، به نظر می رسد که انبار جهانی بذر نیز سهم خود را از گرم شدن کره زمین دریافت کرده است زیرا بالاترین درجه حرارت تاریخ در منطقه ثبت شده است.

آخرین امید بشر تحت تاثیر گرمای کره زمین با ساخت انباری در نروژ

به تازگی دمای 21.7 درجه سانتیگراد بالاترین درجه حرارت ثبت شده در Svalbard است که تاکنون ثبت شده ، در سال 1979 درجه حرارت 21.3 درجه سانتیگراد تجربه شد. داده ها نشان می دهد قطب شمال یکی از مناطقی است که تحت تأثیر گرمایش جهانی قرار گرفته است. در گذشته نیز به دلیل گرم شدن کره زمین ، لایه یخ روی انبار ذوب شده و انبار دچار سیلاب شده بود.

«انبار جهانی بذر Svalbard » به عنوان پناهگاهی در برابر احتمال انقراض گیاهان ساخته شده است. این سازه که در دل یک کوه کنده شده است و حاوی بیش از 500 میلیون گونه گیاهی است که از گوشه و کنار کره زمین گرد آورده شده است، برای جلوگیری از انقراض گونه های گیاهی در یک فاجعه احتمالی جهانی تأسیس شده است.

منبع: weforum