جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۰ بانک مرکزی سوئد به پاول میلگروم و روبرت ویلسون تعلق گرفت. این دو پروفسور آمریکایی تبار که هر دو از اساتید دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا هستند، به دلیل توسعه‌ی روش های جدید و نوین در مزایده موفق به کسب این جایزه شدند.

جایزه نوبل اقتصاد سال۲۰۲۰ اهدا شد

سال گذشته این جایزه به استر دوفلو، آبیجیت بارنا و مایکل کرمر برای ارائه رویکردهای جدید جهت دریافت پاسخ برای چگونگی مبارزه با فقر جهانی تعلق گرفت.

منبع: cnn