یک زوج هلندی امروز کلید خانه خود که اولین خانه سه بعدی چاپ شده با پرینتر هست را دریافت کردند. این زوج این خانه را یک شاهکار معماری نامیدند.

 

3 اولین خانه چاپ شده با پرینتر سه بعدی

 

مساحت این خانه کمی بیش از 92 متر مربع است و دارای یک اتاق نشیمن بزرگ و دو اتاق خواب است.

منبع: www.designboom.com