جورج یوستیس_ وزیر کشاورزی و محیط زیست بریتانیا_روز پنجشنبه گفت: قوانین دولتی برای تسهیل سیستم نظارتی برای اصلاح نظارتی پس از خروج از قوانین اتحادیه اروپا در ابتدا بر محصولات کشاورزی متمرکز خواهد بود نه حیوانات مزرعه. وزیر سال گذشته اعلام کرد که مقررات مربوط به ویرایش ژن در تحقیقات کشاورزی پس از یک مشاوره ی عمومی تسهیل می‌شود، اما استفاده ی گسترده‌تر از این فناوری نیاز به قانون اولیه دارد.

 

تصویب قانونی در انگلستان جهت اصلاح ژنتیکی محصولات کشاورزی

 

منبع: www.reuters.com