جایزه نوبل شیمی به دانشمند آلمانی بنیامین لیست موسسه ماکس پلانک و دانشمند اسکاتلندی الاصل دیوید وی سی مک میلان از دانشگاه پرینستون اهدا شد. آنها به دلیل کار خود در توسعه روش جدیدی برای ساختن مولکول ها معروف به “ارگانوکاتالیز نامتقارن” مورد تقدیر قرار گرفتند. برندگان چهارشنبه توسط گوران هانسون ، دبیرکل آکادمی علوم سلطنتی سوئد اعلام شدند.

 

نوبل شیمی به بنجامین لیست دانشمند آلمانی رسید.

 

منبع: devdiscourse.comdevdiscourse.com