دولت امروز صندوق بیمه اجتماعی را موظف به آماده سازی فنی برای آغاز اجرای آنچه به عنوان کمک هزینه “هفته خانواده” شناخته می شود ، کرد. هفته خانواده به این معناست که والدین حق دارند با دریافت غرامت ، به سر کار نروند. به عنوان مثال : یک روز تعطیل یا در پایان ترم تحصیلی والدین کودک کنار فرزند خود بمانند یا در جلسات مدرسه کودک‌شان شرکت کنند. طبق این پیشنهاد ، سن کودک باید بین ۴ تا ۱۶ سال باشد.

 

اجرای طرح "هفته خانواده" در سوئد

 

منبع: Akhbarsweden