یک مخترع و کارآفرین ایرانی در شهر زوریخ سوئیس، موفق به اختراع دستگاه‌های «ای. تی. ام» ATM و پول‌شمار با قابلیت ضدعفونی و ویروس‌کشی کرونا در اسکانس‌ها و سکه با استفاده از اشعه UV شده است.حضور متراکم و تردد فراوان شهروندان در شعب بانک‌ها باعث ایجاد موجی از نگرانی بین کارشناسان بهداشتی و درمانی شده است. با توجه به این‌که امکان تنظیف پول نقد وجود ندارد، این اسکناس‌ها می‌توانند عامل مهمی برای انتقال آلودگی باشند و ویروس کرونا روی اسکناس‌ها مدت زیادی باقی می‌ماند. برخلاف اغلب ضدعفونی کننده‌ها، تشعشع اشعه ماورای بنفش، میکروارگانیسم‌ها را به وسیله اثر متقابل شیمیایی غیرفعال نمی‌کند، بلکه آن‌ها را به‌وسیله جذب نور توسط خودشان غیرفعال می‌کند که باعث واکنش فتوشیمیایی می‌شود.

مخترع ایرانی عابربانک ضدکرونا ساخت

سه نمونه اولیه از این دستگاه، توسط پیمان سرحدی، مخترع ایرانی طراحی و ساخته شده است؛ طراحی صنعتی این دستگاه‌ها با قابلیت اینکه افراد بتوانند اسکناس‌های خود را وارد دستگاه کرده و ضدعفونی کنند انجام شده است. این دستگاه‌ها با استفاده از اشعه ماورای بنفش جزء که پرتوهای غیر یون‌ساز بوده و به‌دلیل خاصیت قطع انتقال عفونت از هوا در کنترل فیزیکی میکروارگانیسم‌ها استفاده می‌شود ساخته شده است. اثر میکروب‌کشی اشعه ماورای بنفش به مدت زمان در معرض‌بودن، دوز اشعه و همچنین مسافت بستگی دارد.

منبع: imna