انستیتوی فناوری سلطنتی (KTH) هدیه ای از Trimble برای ایجاد آزمایشگاه پیشرفته فناوری برای معماری، مهندسی و ساخت دریافت کرده است.

راه اندازی آزمایشگاه فناوری در دانشگاه KTH

 

این آزمایشگاه رهبری دانشگاه در آموزش و تحقیقات در زمینه طراحی سه بعدی ساختمان، ساخت دیجیتال و محیط پایدار را گسترش می دهد.

منبع: finance.yahoo.com