خانم راهکلا دانشجوی این دانشگاه که این جایزه را دریافت کرده در کار خود به این موضوع می پردازد که چگونه باید به میراث فعالیت های صنعتی پرداخت که طبیعت و محیط زیست را تخریب می کند. و از طریق معماری، به آثار به جا مانده از این فعالیت ها می توان پرداخت. به نقل از کمیته ی Lappset، موضوع پایان نامه از اهمیت اجتماعی برخوردار است.

 

دانشگاه آلتو فنلاند برنده جایزه جهانی معماری

 

منبع: indiaeducationdiary.in