در این نظرسنجی از متخصصان جوان درباره انتخاب کارفرمایان آینده پرسیده شد و 3780 شرکت کننده در آن شرکت کردند. شیبسد در بین استعدادهای فناوری اطلاعات در سوئد رتبه دوم را از آن خود کرد. Schibsted نمونه بارز کارفرمایی است که در تعامل با گروه های سنی جوانتر ، به عنوان کارفرمای نمونه نام کذاری می شود. به عنوان مثال ، کودکان می توانند در کودکی در “اردوگاه برنامه نویسی کودکان” Schibsted – کاملاً مبتکرانه کد نویسی را یاد بگیرند.

 

سوئد یکی از بهترین کشور ها در حیطه ی کارفرمایان بخش تکنولوژی

منبع:‌ www.marketscreener.com