مقامات هلندی تصمیم گرفتند که ممنوعیت پرواز اعمال شده بر کشورهای پر خطر COVID-19 را لغو کنند ، به این معنی که مسافران از هند، آفریقای جنوبی و کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی فقط پس از ورود به هلند فقط ده روز قرنطینه می شوند.

هلند ممنوعیت پرواز برای 25 کشور پر خطر را برداشته است

کشورهای خارج از اتحادیه اروپا / منطقه شینگن: استرالیا ، نیوزیلند ، رواندا ، سنگاپور ، کره جنوبی ، تایلند و چین.

منبع: www.schengenvisainfo.com