ابرکامپیوتر جدید بیش از دو برابر قدرتمندتر از نسل قبلی خود، فرصت‌های جدیدی را برای محققانی که به هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی تکیه می‌کنند، فراهم می‌کند.برای حمایت از برنامه‌های تحقیقاتی مبتنی بر هوش مصنوعی در سوئد، بنیاد Knut و آلیس والنبرگ 29.5 میلیون یورو برای ساخت ابررایانه بزرگ‌تر اهدا کرد. Berzelius در سال 2021 تحویل شد و در تابستان شروع به کار کرد. این ابرکامپیوتر که بیش از دو برابر قدرت محاسباتی تترالیث دارد. نام خود را از دانشمند مشهور یاکوب برزلیوس گرفته است که از اوسترگوتلند، منطقه ای از سوئد که NSC در آن قرار دارد، آمده است.

 

استفاده ی محققین سوئدی از ابر کامپیوتر

 

منبع:‌ www.computerweekly.com