در حال حاضر نسبت به گذشته تعداد بیشتری از مردم در سراسر دنیا علاقه‌مند به شرکت در دانشگاه‌ها هستند.

بر اساس گزارش یونسکو، در سال‌های اخیر تعداد دانشجویان در موسسات آموزش عالی بیش از دو برابر شده است. به طوری که از 100 میلیون نفر در سال 2000 به 207 میلیون نفر در سال 2014 افزایش یافته است. جمعیت نروژ 5.3 میلیون نفر است و نزدیک به 44% جمعیت آن را افراد بین 25 تا 64 سال تشکیل می‌دهند که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

نروژی‌ها در رتبه 12 با سوادترین ملت های جهان قرار دارند

اما همه کشورها به طور مساوی در این افزایش آمار آموزش عالی نقش نداشته اند.

در این لیست کشورهایی که دارای تحصیلکرده‌ترین جمعیت هستند مشاهده می‌شود :

1.Canada
2. Japan
3. S.korea
4. USA
5. Ireland
6 . UK
7. Australia
8. Finland
9. Luxembourg
10. Iceland
11. Switzerland
12. NORWAY 🇳🇴
13. Sweden
14. Lithuania
15. Estonia
16. Belgium
17. New Zealand
18. Netherlands
19. Denmark
20. Spain

منبع: workandmoney