ضمن تبريك به دوستاني كه دريافت نموده اند، مي توانيد نمونه اي از ويزاي سوئد را مشاهده فرماييد:

 

نمونه ويزاي دانشجويي سوئد براي ترم سپتامبر 2019

 

این ویزا استیک می باشد که در صورت دیر رسیدن کارت اقامت دانشجو در پاسپورت وی درج می شود. دانشجو پس از ورود به خاک سوئد با مراجعه به اداره مهاجرت محل تحصیل کارت اقامت خود را دریافت می کند