ویزای دانشجویی سوئد را برای ترم ژانویه ۲۰۲۰

 

ضمن تبریک به دوستانی که ویزای دانشجویی سوئد را برای ترم ژانویه ۲۰۲۰ دریافت کرده اند،نمونه ای دیگراز کارت اقامت دانشجویی شینگن همزمان برای خانواده را می توانید مشاهده بفرمایید.