ضمن تبریک به دوستانی که ویزای دانشجویی سوئد را برای ترم سپتامبر ۲۰۱۹ دریافت کرده اند،نمونه ای دیگر از کارت اقامت دانشجویی شینگن و مصاحبه با متقاضی محترم: