ویزای دانشجویی سوئد را برای ترم ژانویه ۲۰۲۰

 

 

ضمن تبریک به دوستانی که ویزای دانشجویی سوئد را برای ترم ژانویه ۲۰۲۰ دریافت کرده اند،نمونه ای دیگراز کارت اقامت دانشجویی شینگن . مصاحبه با موکل محترم موسسه Eustudy را می توانید مشاهده بفرمایید.