نمونه ویزای دانشجویی سوئد را برای ترم ژانویه 2020

 

ضمن تبریک به دوستانی که ویزای دانشجویی سوئد را برای ترم ژانویه ۲۰۲۰ دریافت کرده اند،نمونه ای دیگراز کارت اقامت دانشجویی شینگن همزمان برای خانواده را می توانید مشاهده بفرمایید.