برای جلوگیری از شیوع ویروس کُرونا تجمعات اجتماعی بیش از ۵۰ نفر در یک محل مجاز نیست. به این ترتیب، در این تابستان، اجازه باز شدن به پارک‌های تفریحی داده نخواهد شد. این گفته‌های وزیر امور داخله است که با بخش خبری رادیوی سویدن گفتگو کرده است.

میکایل دامبری، وزیر امور داخله می‌گوید: در تابستان پیش‌رو مقررات تجمعات اجتماعی از مرز ۵۰ نفر عبور نخواهد کرد. دولت این ارزیابی را انجام داده و ما مسئولیت داریم جلوی تشدید شیوع ویروس کُرونا را بگیریم.

پارک های تفریحی سوئد اجازه باز کردن در تابستان را نخواهند داشت

مسئولین پارک‌های تفریحی گفته‌اند که تجمعات را کنترل خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که بیشتر از ۵۰ نفر در یک محل جمع شوند، ولی به گفته میکایل دمبری مقررات وضع شده در حال حاضر قابل تغییر نیست: ما مقررات ممنوعیت سفر در داخل کشور را تغییر دادیم و به مردم اجازه سفر در طول تابستان را دادیم. بازکردن فرصت‌های تفریحی بیشتر از این در تابستان ممکن نیست.

منبع: blooloop