سوئد که در ماه سپتامبر انتخابات سراسری برگزار می‌کند، در ایجاد آژانسی برای مبارزه با اطلاعات نادرست به فرانسه پیوست. ماموریت «آژانس دفاع روانی سوئد» «دفاع از جامعه باز و دموکراتیک و نظرات آزاد ما با شناسایی، تجزیه و تحلیل و پاسخ به تأثیرات نامناسب و سایر اطلاعات گمراه‌کننده‌ای است که متوجه منافع سوئد یا سوئد می‌شوند».

 

تشکیل نمایندگی از جانب سوئد برای مقابله با اخبار ساختگی و کذب

 

منبع: apnews.com