‌‌‌‌‌‌‌‌
ضمن تبريك به دوستاني كه ويزاي کورس زبان سوئدی یکساله را براي ترم ژانویه ۲۰۲۱ دريافت نموده اند، مي توانيد نمونه اي از ويزاي سوئد(همزمان برای خانواده) را مشاهده فرماييد

 

‌‌‌‌‌‌‌
این دوره های زبان سوئدی یکساله برای رشته های پزشکی، پرستاری و کادر درمانی در کشور سوئد برگزار می شود
‌‌‌‌‌‌

نمونه ویزای سوئد