سوئد طی سال گذشته از رتبه 15 به هفتم در لیست کشورهایی که به بهترین نحو با بحران های بهداشتی برخورد می کنند ، جهش کرده است ، که این امر نشان دهنده استقبال بین المللی از سیاست های محدود کننده این کشور در زمینه بیماری کووید -19 است. طبق نظرسنجی برندهای ملت ، نظرسنجی از 60،000 نفر در 20 کشور جهان ، سوئد اکنون به راحتی در ده کشور برتر از 60 کشوری که مورد بررسی قرار گرفته اند به عنوان “بهترین عملکرد خالص برای مدیریت بحران سلامت” شناخته می شود.

 

سوئد هفتمین کشور دنیا در زمینه ی مقابله با بحران سلامت

 

منبع:‌ www.thelocal.se