ضمن تبریک خدمت دانشجویانی که ویزای دانشجویی سوئد را برای ترم سپتامبر ۲۰۲۱ دریافت نمودند، نمونه ای از ویزای دانشجویی سوئد برای مقطع لیسانس در دانشگاه لینوس با داشتن آیلتس آکادمیک ۶.۵ را می توانید مشاهده بفرمایید:

 

1 ویزای دانشجویی سوئد 10 مرداد ۱۴۰۰

 

2 ویزای دانشجویی سوئد 10 مرداد ۱۴۰۰