نوشته‌ها

توضیحاتی مختصر در مورد روش گرفتن ID Card

دیدار با یکی از دانشجویانی که از طریق کورس زبان به سوئد اعزام شده اند و توضیحاتی مختصر در مورد روش گرفتن ID Card

 

 

 

 

 

گشتی در دانشگاه KTH سوئد-قسمت اول

دیدار  با یکی از دانشجویان KTH سوئد که از طریق موسسه به سوئد اعزام شده اند.
قسمت اول

فرودگاه و عزیمت به سوئد-قسمت اول

فیلم ارسالی یکی از دانشجویانی که توسط موسسه برای دوره زبان در سوئد اعزام شده است.توضیحاتی درمورد بعد از پیاده شدن از هواپیما در دانمارک و عزیمت به سوئد ✈️ قسمت اول

مدارس و مراکز آموزشی فرزندان دانشجویان در سوئد(قسمت۴)