نوشته‌ها

گشتی در دانشگاه KTH سوئد-قسمت پنجم

دیدار با یکی از دانشجویان KTH سوئد که از طریق موسسه به سوئد اعزام شده اند.

قسمت پنجم

 

گشتی در دانشگاه KTH سوئد-قسمت چهارم

دیدار با یکی از دانشجویان KTH سوئد که از طریق موسسه به سوئد اعزام شده اند.

قسمت چهارم

گشتی در دانشگاه KTH سوئد-قسمت دوم

دیدار با یکی از دانشجویان KTH سوئد که از طریق موسسه به سوئد اعزام شده اند.
قسمت دوم

مصاحبه با یکی از دانشجویان دوره ی زبان انگلیسی در سوئد-۱

ضمن تبریک به دوستانی که ویزای دانشجویی سوئد را برای ترم سپتامبر ۲۰۱۸ دریافت کرده اند،نمونه ای دیگر از کارت اقامت دانشجویی شینگن(بدون مدرک زبان) و مصاحبه با متقاضی محترم

مدارس و مراکز آموزشی فرزندان دانشجویان درسوئد(قسمت آخر)