کشورهای کانادا و نروژ هر دو عملکرد خوبی در زمینه ی برابری حقوق پرداختی به کارکنان مرد و زن داشتند. میانگین شکاف دستمزد جنسیتی این کشور ها 16.01 درصد است که بالاتر از میانگین جهانی 12.28 درصد است.
فنلاند که به لطف مرخصی سخاوتمندانه والدین و مراقبت از کودکان مقرون به صرفه (به این معنی که مردان و زنان به طور مساوی در محل کار حضور دارند) نیز در صدر فهرست بود.

 

نروژ جزو بهترین کشورها جهت پرداخت حقوق مساوی به کارکنان زن

 

منبع:‌ www.timeout.com