هشدار امکان انفجار لاشه نهنگ به سوئدی ها. لاشه نهنگ گوژپشت از هفته گذشته در حوالی جنوب شرقی جزیره ، نزدیک شهر کوچک موربیلونگا گیر کرده است.

3 امکان انفجار لاشه نهنگ در سواحل سوئد

 

شهرداری محلی صبح چهارشنبه با هشدار جدی به مردم محلی ، از آنها خواست كه “تحت هیچ شرایطی” وارد آب نشوند.