هشت کشور اتحادیه اروپا با کرواسی در رتبه ی 10، صدر فهرست را به خود اختصاص دادند. کشورهای شمال اروپا نیز برتری داشتند چون فنلاند و سوئد نیز در این فهرست قرار داشتند. این کشور ها با داشتن بسیاری از مشاغل اداری که افراد را در معرض یک محیط بین المللی قرار می دهد چون جایی است که زبان رایج انگلیسی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، به تسلط بیشتر افراد به زبان انگلیسی کمک می کند.

 

هلند در صدر بهترین کشورها برای تسلط بیشتر به زبان انگلیسی

 

منبع: www.euronews.com