کارآفرینانی که راه‌های نوآورانه برای کاهش اتکای بریتانیا به سوخت‌های فسیلی گران قیمت دارند، با کمک 10 میلیون پوندی دولت، این شانس را دارند که طرح‌ها و ایده‌های خود را به واقعیت تبدیل کنند. نهمین دور صندوق کارآفرینان انرژی (EEF)، که به دنبال ترویج فناوری‌های پاک جدید در تمام بخش‌های اقتصاد بریتانیا است، برای برنامه‌های کاربردی شروع می‌شود.

 

 

اعطای بودجه ۱۰ میلیون پوندی انگلیس به کارآفرینان حوزه انرژی