بر اساس تحقیقات جدیدی که بتازگی منتشر شد، سیستم آموزشی بریتانیا پیشرو در پذیرش و استفاده از فناوری در کلاس درس است. معلمان، دانش‌آموزان و والدین فعالانه در نحوه ی استفاده از دستگاه‌ها در مدرسه مشارکت دارند. تقریباً سه چهارم (64٪) مدارس در بریتانیا در حال حاضر از فناوری در شیوه های تدریس و یادگیری روزمره استفاده می کنند. همچنین از آن برای تغییر رویکردهای آموزشی و نتایج یادگیری استفاده می کنند.

 

مدارس انگلستان پیشتاز در زمینه ی استفاده از فناوری روز

 

منبع: www.fenews.co.uk