بر اساس گزارش کمیته امور اروپایی مجلس بریتانیا بعد از برگزیت به وسیله بستن قراداد تجاری با نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین می تواند هزینه های صنعت فرآوری ماهی و در نهایت مصرف کنندگان را کاهش دهد. دولت بریتانیا این قرارداد را در پایان ماه ژوئیه امضا کرد.

 

امضای قرارداد 21 میلیارد دلاری بریتانیا با نروژ در زمینه های تجاری

 

منبع:‌ www.independent.co.uk