وزیر دیجیتالی سازی اندش اگمن تأیید کرد که افرادی که علیه کرونا واکسینه می شوند ، آزادی حرکت بیشتری نسبت به افرادی که از واکسیناسیون امتناع می کنند ، خواهند داشت. اگمان امروز در بیانیه ای به تلویزیون سوئد گفت: “اگر واکسن نزنید ، احتمال شیوع یک بیماری بسیار خطرناک وجود دارد.” بنابراین شما قادر به انجام همان کارهایی نیستید که دیگران انجام می دهند. ”

در صورت امتناع از واکسن، انتخاب آزادانه‌ای در جامعه نخواهید داشت.

وی درباره کسانی که آلرژی دارند و نمی توانند واکسن بزنند ، گفت ، “ما دستورالعمل هایی را برای این کار تعیین خواهیم کرد (..) این افراد می توانند گواهی‌های بگیرند که نشان می دهد نمی توانند واکسن دریافت کنند.

 

منبع : akhbar_sweden