تحصیل در خارج از کشور معمولا هزینه بالایی دارد، به خصوص در شرایط اقتصادی فعلی. به همین خاطر بسیاری از دانشجویان که به دنبال تحصیل در خارج از کشور هستند سعی در یافتن یک بورسیه تحصیلی مناسب برای تامین هزینه های مختلف تحصیل در کشور های خارجی هستند. تحصیلات عالی در هلند به خاطر کیفیت بالا و رویکرد بین المللی اش شناخته شده است.

این کشور بیشترین تعداد دوره های آموزشی به زبان انگلیسی را در کل قاره اروپا ارائه می دهد که این موضوع کشور هلند را به کشور بسیار جذابی برای دانشجویان خارجی تبدیل کرده است. بیش از 50 نوع بورسیه تحصیلی هلند در مقاطع و رشته های مختلف وجود دارد که برای دانشجویان ایرانی مناسب است.

در این مطلب می‌خوانید
1 بورسیه تحصیلی هلند

بورسیه تحصیلی هلند

بورسیه تحصیلی هلند

بورسیه A-1 Auto Transport

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل و تحقیق

در رشته های: کشاورزی، جنگل داری، شیلات، معماری، برنامه ریزی شهری، هنر و علوم انسانی، مدیریت و مدیریت بازرگانی، ارتباطات، آموزش و تربیت معلم، مهندسی، هنر های زیبا و هنر های کاربردی، وکالت، ریاضیات و علوم کامپیوتر، پزشکی و علوم سلامت، علوم طبیعی، خدمات، گردشگری، علوم رفتاری و اجتماعی، حمل و نقل و ارتباطات

 

بورسیه ACI Creative Mind

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: مدیریت و مدیریت بازرگانی، هنر و علوم انسانی، و غیره

 

بورسیه Amsterdam Excellence

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: مدیریت و مدیریت بازرگانی، آموزش و تربیت معلم، مهندسی، علوم محیطی، هنر های زیبا و هنر های کاربردی، وکالت، ریاضیات و علوم کامپیوتر، پزشکی و علوم سلامت، علوم طبیعی، علوم رفتاری و اجتماعی، حمل و نقل و ارتباطات

 

بورسیه Amsterdam Merit

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی، کارشناسی ارشد

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: معماری، برنامه ریزی شهری، هنر و علوم انسانی، مدیریت و مدیریت بازرگانی، ارتباطات، آموزش و تربیت معلم، مهندسی، لوم محیطی، هنر های زیبا و هنر های کاربردی، وکالت، ریاضیات و علوم کامپیوتر، پزشکی و علوم سلامت، علوم طبیعی، خدمات، گردشگری، علوم رفتاری و اجتماعی، حمل و نقل و ارتباطات

 

بورسیه تحصیلی هلند Amsterdam Talent

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: کشاورزی، جنگل داری، شیلات، معماری و برنامه ریزی شهری، هنر و علوم انسانی، مدیریت و مدیریت بازرگانی، ارتباطات، آموزش و تربیت معلم، مهندسی، علوم محیطی، هنر های زیبا و هنر های کاربردی، وکالت، ریاضیات و علوم کامپیوتر، پزشکی و علوم سلامت، علوم طبیعی، خدمات، گردشگری، علوم رفتاری و اجتماعی، حمل و نقل و ارتباطات

 

بورسیه ArtEZ

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی، کارشناسی ارشد

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: هنر و علوم انسانی

 

بورسیه CentER دانشگاه تیلبرگ

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل و تحقیق

در رشته های: مدیریت و مدیریت بازرگانی

 

بورسیه CF

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: هنر و علوم انسانی، مدیریت و مدیریت بازرگانی، علوم طبیعی، علوم رفتاری و اجتماعی

 

بورسیه DSF Merit Award – Thesis Competition

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: مهندسی، وکالت، ریاضیات و علوم کامپیوتر

 

بورسیه تحصیلی هلند DST

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی ارشد

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: مهندسی و علوم طبیعی

 

بورسیه Erasmus Education Fund

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی، کارشناسی ارشد

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: همه رشته ها

 

بورسیه Erasmus Mundus Joint Master Degree IMIM

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی، کارشناسی ارشد

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل و تحقیق

در رشته های: پزشکی و علوم سلامت

 

بورسیه Excellence دانشگاه اراسموس

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی، کارشناسی ارشد

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل و تحقیق

در رشته های: معماری و برنامه ریزی شهری، هنر و علوم انسانی، مدیریت و مدیریت بازرگانی، ارتباطات، مهندسی، علوم محیطی، وکالت، ریاضیات و علوم کامپیوتر، پزشکی و علوم سلامت، علوم طبیعی، خدمات، گردشگری، علوم رفتاری و اجتماعی، حمل و نقل و ارتباطات

 

بورسیه Fontys FTB Top Talent

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: مدیریت و مدیریت بازرگانی، مهندسی، ریاضیات و علوم کامپیوتر

 

بورسیه GoEuro European Study Abroad

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: مختلف

 

بورسیه HAN Merit

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: مدیریت و مدیریت بازرگانی، ارتباطات، مهندسی، پزشکی و علوم سلامت، حمل و نقل و ارتباطات

 

بورسیه HAN Prestige

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: مهندسی، پزشکی و علوم سلامت

Image result for scholarship

بورسیه Hanze

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: مدیریت و مدیریت بازرگانی، ارتباطات، مهندسی، هنر های زیبا و هنر های کاربردی، پزشکی و علوم سلامت

 

بورسیه Holland

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی، کارشناسی ارشد

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: همه رشته ها

 

بورسیه HU Excellent

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: مدیریت و مدیریت بازرگانی، ارتباطات

 

بورسیه HU Talent

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: مدیریت و مدیریت بازرگانی، ارتباطات

 

بورسیه Interior

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: مختلف

 

بورسیه بین المللی Alimardan bay Topchubashov

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: کشاورزی، جنگل داری، شیلات، هنر و علوم انسانی، مدیریت و مدیریت بازرگانی، آموزش و تربیت معلم، ریاضیات و علوم کامپیوتر

 

بورسیه ISS Hardship

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی ارشد

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: علوم رفتاری و اجتماعی

 

بورسیه ISS for Excellent Students

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی ارشد

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: علوم رفتاری و اجتماعی

 

بورسیه ITC Excellence

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: کشاورزی، جنگل داری، شیلات، معماری و برنامه ریزی شهری، علوم محیطی، ریاضیات و علوم کامپیوتر، علوم طبیعی، حمل و نقل و ارتباطات

 

بورسیه CEU Praesidium Libertatis دانشگاه لیدن

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی ارشد

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: هنر و علوم انسانی، وکالت، علوم رفتاری و اجتماعی

 

بورسیه Excellence  دانشگاه لیدن

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی ارشد

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: هنر و علوم انسانی، علوم محیطی، هنر های زیبا و هنر های کاربردی، وکالت، ریاضیات و علوم کامپیوتر، پزشکی و علوم سلامت، علوم طبیعی، علوم رفتاری و اجتماعی، حمل و نقل و ارتباطات

 

بورسیه Maastricht University SBE International School BSc Scholarship

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل و تحقیق

در رشته های: مدیریت و مدیریت بازرگانی

 

بورسیه Maastricht University UCM Scholarship

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل و تحقیق

در رشته های: هنر و علوم انسانی

 

بورسیه Master’s Scholarship in Theology RU FFTR

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: هنر و علوم انسانی، سایر رشته ها

 

بورسیه Matrix- Q CXO Program 2018-2019

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل و تحقیق

در رشته های: هنر و علوم انسانی، مدیریت و مدیریت بازرگانی، آموزش و تربیت معلم، مهندسی، هنر های زیبا و هنر های کاربردی، ریاضیات و علوم کامپیوتر، پزشکی و علوم سلامت، علوم طبیعی، خدمات، گردشگری، علوم رفتاری و اجتماعی

 

بورسیه MEL Scholarship Trust Fund

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی، کارشناسی ارشد

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: مدیریت و مدیریت بازرگانی، حمل و نقل و ارتباطات

 

بورسیه (MENA (MSP

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: کشاورزی، جنگل داری، شیلات، هنر و علوم انسانی، مدیریت و مدیریت بازرگانی، ارتباطات، مهندسی، علوم محیطی، وکالت، ریاضیات و علوم کامپیوتر، علوم طبیعی، علوم رفتاری و اجتماعی، ارتباطات

 

بورسیه NWO Graduate Program Epidemiology

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل و تحقیق

در رشته های: پزشکی و علوم سلامت

 

بورسیه NWO Rubicon

برای دانشجویان (با مدرک): دکتری

که نیاز به بورس دارند برای: تحقیق

در رشته های: کشاورزی، جنگل داری، شیلات، معماری و برنامه ریزی شهری، هنر و علوم انسانی، مدیریت و مدیریت بازرگانی، ارتباطات، آموزش و تربیت معلم، مهندسی، علوم محیطی، هنر های زیبا و هنر های کاربردی، وکالت، ریاضیات و علوم کامپیوتر، پزشکی و علوم سلامت، علوم طبیعی، خدمات، گردشگری، علوم رفتاری و اجتماعی، حمل و نقل و ارتباطات

 

بورسیه Professor J.M. van Winter Stipend 2019

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی، کارشناسی ارشد

که نیاز به بورس دارند برای: تحقیق

در رشته های: کشاورزی، جنگل داری، هنر و علوم انسانی، گردشگری، علوم رفتاری و اجتماعی

 

بورسیه Radboud Faculty of Arts Study Funds

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی، کارشناسی ارشد

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: هنر و علوم انسانی، ارتباطات، هنر های زیبا و هنر های کاربردی، خدمات، گردشگری

 

بورسیه Radboud Scholarship Programme

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی، کارشناسی ارشد

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: کشاورزی، جنگل داری، شیلات، معماری و برنامه ریزی شهری، هنر و علوم انسانی، مدیریت و مدیریت بازرگانی، ارتباطات، آموزش و تربیت معلم، مهندسی، علوم محیطی، هنر های زیبا و هنر های کاربردی، وکالت، ریاضیات و علوم کامپیوتر، پزشکی و علوم سلامت، علوم طبیعی، خدمات، گردشگری، علوم رفتاری و اجتماعی، حمل و نقل و ارتباطات

 

بورسیه Radboudumc Studyfund

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی ارشد

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: پزشکی و علوم سلامت

 

بورسیه Rotterdam School of Management دانشگاه اراسموس

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: معماری و برنامه ریزی شهری، هنر و علوم انسانی، مدیریت و مدیریت بازرگانی، ارتباطات، آموزش و تربیت معلم، مهندسی، علوم محیطی، هنر های زیبا و هنر های کاربردی، ریاضیات و علوم کامپیوتر، پزشکی و علوم سلامت، علوم طبیعی، خدمات، گردشگری، علوم رفتاری و اجتماعی، حمل و نقل و ارتباطات

 

بورسیه RSM non-EEA scholarship of Excellence

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی، کارشناسی ارشد

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: مدیریت و مدیریت بازرگانی

 

بورس Saxion Talent Scholarship

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: کشاورزی، جنگل داری، شیلات، معماری و برنامه ریزی شهری، هنر و علوم انسانی، مدیریت و مدیریت بازرگانی، ارتباطات، آموزش و تربیت معلم، مهندسی، علوم محیطی، هنر های زیبا و هنر های کاربردی، وکالت، ریاضیات و علوم کامپیوتر، پزشکی و علوم سلامت، علوم طبیعی، خدمات، گردشگری، علوم رفتاری و اجتماعی، حمل و نقل و ارتباطات

بورسیه تحصیلی هلند

بورسیه تحصیلی هلند

بورسیه Saxion Top Talent

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: کشاورزی، جنگل داری، شیلات، معماری و برنامه ریزی شهری، هنر و علوم انسانی، مدیریت و مدیریت بازرگانی، ارتباطات، آموزش و تربیت معلم، مهندسی، علوم محیطی، هنر های زیبا و هنر های کاربردی، وکالت، ریاضیات و علوم کامپیوتر، پزشکی و علوم سلامت، علوم طبیعی، خدمات، گردشگری، علوم رفتاری و اجتماعی، حمل و نقل و ارتباطات

 

بورسیه StudyPortals Scholarship

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: همه رشته ها

 

بورسیه The Joint Japan/World Bank Graduate

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: همه رشته ها

 

بورسیه Trendhim

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: هنر و علوم انسانی، مدیریت و مدیریت بازرگانی، سایر رشته ها

 

بورسیه TU Eindhoven Talent

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی ارشد

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: مهندسی، ریاضیات و علوم کامپیوتر، پزشکی و علوم سلامت، علوم طبیعی

 

بورسیه UM Holland – High Potential

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: معماری و برنامه ریزی شهری، هنر و علوم انسانی، مدیریت و مدیریت بازرگانی، ارتباطات، آموزش و تربیت معلم، علوم محیطی، هنر های زیبا و هنر های کاربردی، وکالت، ریاضیات و علوم کامپیوتر، پزشکی و علوم سلامت، علوم طبیعی، علوم رفتاری و اجتماعی، حمل و نقل و ارتباطات

 

بورسیه (University of Twente Scholarship (UTS

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: حمل و نقل و ارتباطات

 

بورسیه Utrecht Excellence Scholarship – bachelor

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: مدیریت و مدیریت بازرگانی

 

بورسیه Utrecht Excellence Scholarship – master

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی ارشد

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: هنر و علوم انسانی، مدیریت و مدیریت بازرگانی، علوم محیطی، وکالت، ریاضیات و علوم کامپیوتر، پزشکی و علوم سلامت، علوم طبیعی، رفتاری و اجتماعی

 

بورسیه VU Fellowship Programme

برای دانشجویان (با مدرک): کارشناسی، کارشناسی ارشد

که نیاز به بورس دارند برای: تحصیل

در رشته های: هنر و علوم انسانی، مدیریت و مدیریت بازرگانی، ارتباطات، علوم محیطی، وکالت، ریاضیات و علوم کامپیوتر، پزشکی و علوم سلامت، علوم طبیعی، علوم رفتاری و اجتماعی، حمل و نقل و ارتباطات

بورسیه تحصیلی هلند

بورسیه تحصیلی هلند

بورسیه تحصیلی هلند برای دانشجویان غیر اروپایی (Holland Scholarship)

در سال 2015 دولت هلند بورسیه تحصیلی هلند را به منظور جذب دانشجویان بین المللی به کشور معرفی کرد. این بورس برای دانشجویان خارج از منطقه تجاری اروپا (EEA) است که قصد تحصیل در مقطع کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در هلند را دارند. ارزش مالی هر بورس 5000 یورو است و در اولین سال تحصیل برای پوشش هزینه های آموزشی به دانشجو اهدا می شود.

بورس هلند تاکید خاصی بر استعداد دارد و سالانه به چند صد دانشجو بین المللی اهدا می شود. معیار های خاص انتخاب برای بورس به موسسات هلندی بستگی دارند که دانشجویان در آنها تقاضای تحصیل کرده اند زیرا انتخاب دانشجو برای بورس بر عهده خود موسسات است.

بورسیه تحصیلی هلند اجرا شده توسط EP-Nuffic

چندین بورس تحصیلی مهم توسط EP-Nuffic اجرا می شود که مرکز خدماتی ای برای بین المللی سازی در سیستم آموزشی هلند است. بورس های این مرکز این موارد را شامل می شوند:

بورسیه تحصیلی هلند اراسموس+ (Erasmus+)

برنامه اراسموس جدید از سال 2014 تا 2020 اجرایی خواهد بود و به دانشجویان اروپا در تحصیل و تجربه ی کار در دیگر کشورهای اروپایی برای مدت 3 تا 12 ماه کمک خواهد کرد.

بورسیه تحصیلی هلند NFP (بورسیه تحصیلی هلند)

ویژه ی متخصصین از 51 کشور به منظور تکمین تحصیل و دوره آموزش آنها در هلند. این بورس متقاضیان زن و متقاضیان از کشور های آفریقایی را در درجه اول اهمیت قرار می دهد.

در اینجا میتوانید لیست کامل بورس های تحصیلی هلند را مشاهده فرمایید.