اخبار ویژه

مصاحبه با یکی از دانشجویانی که به همراه همسرشان کارت اقامت دانشجویی شینگن دریافت کردند

2020-03-07T11:30:48+04:30اخبار ویژه, اطلاعات عمومی مهاجرت تحصیلی, دانشگاه های سوئد, نمونه کار, ویدئو, ویدیو های مصاحبه با دانشجویان اعزام شده به سوئد, ویدیوهای تحصیل در سوئد, ویدیوهای عمومی تحصیل در سوئد|

مصاحبه با یکی از دانشجویانی که کارت اقامت دانشجویی شینگن دریافت کردند

2020-03-07T11:30:57+04:30سوئد, اخبار ویژه, اطلاعات عمومی مهاجرت تحصیلی, نمونه کار, ویدیو های مصاحبه با دانشجویان اعزام شده به سوئد, ویدیوهای تحصیل در سوئد, ویدیوهای عمومی تحصیل در سوئد, ویدیوهای عمومی مهاجرت تحصیلی|