هیئت نروژی که روز چهارشنبه از دانشگاه آمیتی در بمبئی دیدن کرد ، فرصتهای عظیمی برای تحقیقات علمی در زمینه حفاظت از محیط زیست با موسسات آموزشی هند پیش بینی می کند. این هیئت راههایی را برای کشف فرصت ها در بخش آموزش عالی مورد بحث قرار داد. دو طرف تعدادی از زمینه های تحقیقاتی برای همکاری احتمالی ، از جمله تغییرات آب و هوا و محیط زیست ، اقتصاد دایره ای و انرژی های تجدیدپذیر را مشخص کردند.

 

همکاری دانشگاه های هند و نروژ در راستای حفاظت از محیط زیست

 

منبع:‌ sg.news.yahoo.com