پرسنال نامبر (personnummer)

پرسنال نامبر پرسنال نامبر (به زبان سوئدی personnummer) یک شناسه 10 تا 12 رقمی است که همانند کدملی، … ادامه خواندن پرسنال نامبر (personnummer)