موسسه eustudy

قوانین جدید

قوانین جدید

15 مهر , 1402

براساس اعلام دولت سوئد، از تاریخ اول نوامبر 2023، قوانین جدیدی برای ویزاهای کاری سوئد اعمال می شود، و لازم است براساس قوانین جدید اقامت کاری در سوئد، برای ویزا کاری سوئد درخواست دهید، بنابراین اگر برای مهاجرت تحصیلی به کشور سوئد اقدام کرده اید و می خواهید ویزا تحصیلی سوئد را به ویزا کاری تبدیل کنید، حقوق شما باید براساس قوانین جدید اقامت کاری سوئد باشد.

قوانین جدید اقامت کاری سوئد، به هزینه های زندگی در سوئد مرتبط است و همه افرادی که بعد از 1 نوامبر درخواست می دهند باید حداقل 80 درصد حقوق متوسط فعلی را داشته باشند، مبلغی که در حال حاضر 27,360 کرون  سوئد (SEK) است. در ادامه اطلاعات تکمیلی آمده است.

از 1 نوامبر، حقوق دریافتی ماهیانه برای افرادی که برای مجوز کار در سوئد درخواست می کنند افزایش می یابد. همه افرادی که بعد از اول نوامبر درخواست می دهند باید حداقل 80 درصد حقوق متوسط فعلی را داشته باشند. میانگین دستمزد برای سوئد سالانه توسط اداره آمار نروژ (SCB) منتشر می شود.